Sveda i underlivet

Slidkatarr är ett brett begrepp som kan användas för många olika tillstånd och infektioner. Det kan sägas vara ett samlingsbegrepp för besvär i slidan. Sveda och klåda i slidan är ett mycket vanligt förekommande symtom för de åkommor och tillstånd som begreppet slidkatarr kan användas för att beskriva.

För att vara mer precis kan begreppet användas för vaginit och vaginos. Även vaginit kan ses som ett samlingsbegrepp som ofta används för att beskriva olika typer av infektioner i slidan. Enligt vissa innefattar vaginit även inflammationer.

Vaginit
Det finns olika former av vaginit:

  • Svampinfektioner
  • Infektion av bakterier och parasiter
  • sexuellt överförbara infektioner

Vaginit orsakad av svampinfektioner i slidan behandlas lämpligen med läkemedel. Även atrofiska tillstånd som torrhet i slidan kan räknas som i denna kategori. Lätt smärta, klåda och sveda i underlivet förekommer i varierande grad i många av de uppräknade åkommorna. Ibland kan även vaginos inkluderas bland de tillstånd som finns inom kategorin vaginit.

Vaginos
Åkomman som går under namnet vaginos eller bakteriell vaginos skiljer sig från vaginit. Vaginos brukar beskrivas som besvär orsakade av rubbningar i slidans bakteriefloran. Det som skiljer dem åt är främst att bakteriell vaginos inte är orsakat av en infektion av bakterier eller svamp.

Symtom och obehag kommer från att en bakterie som finns naturligt i slemhinnorna i underlivet växer stort i antal och tränger undan de andra bakterierna. I vanliga fall är det slidans normala flora av laktobakterier som trängs undan. Lätt sveda och klåda förekommer ofta i samband med bakteriell vaginos.

Andra orsaker till sveda i underlivet
Förutom vaginit och vaginos, de kategorier som ofta grupperas in i begreppet slidkatarr, finns det många andra anledningar till sveda i underlivet.

Allergiska reaktioner som kontaktallergier drabbar förvånansvärt många. De kan utlösas en mängd varierande orsaker, men i många fall utlöses reaktionerna av hygienprodukter och parfymer. Det är viktigt att tänka på att slemhinnor och hy i underlivet är känsliga. Starka rengöringsprodukter eller parfymer kan framkalla allergiska reaktioner på huden i underlivet eller runt slidan.

När slemhinnor i slidan är uttorkade och irriterade kan det ge upphov till svidande känslor och klåda. Torra slemhinnor är relativt vanligt problem och kan framkallas av många orsaker. I många fall kan hygienprodukter och vatten torka ut slemhinnorna. Detta händer ganska ofta om slidan tvättas ovanligt mycket. Helst ska man inte använda tvål eller andra rengöringsprodukter i slidan. Torra slemhinnor i slidan kan även vara en effekt av förändringar i kroppens hormoner. Brist på östrogen kan föra med sig torra slemhinnor i underlivet.