PH-värde i underlivet

Underlivet har en intrikat system för att skydda de känsliga de känsliga slemhinnorna. Kroppen producerar en vätska med en naturlig surhetsgrad eller annorlunda uttryckt ett lågt PH-värde. Vidare finns det en bakterieflora i underlivet som bidrar till att skydda mot angrepp av svamp och infektioner av bakterier. När bakteriefloran hamnar i obalans finns det risk att underlivet är mer sårbart för infektioner eller svampangrepp.

Kroppens skydd
Kombinationen vätskan som kroppen producerar med ett lågt PH-värde och en bakterieflora som domineras av lactobaciller (även kallat mjölksyrabakterier och laktobakterier) leder till ett bra skydd. Det naturligt låga PH-värdet har en skyddande effekt mot svamp och hämmar tillväxt av mindre önskvärda bakterier. Lactobaciller trivs bra i låga PH-värden.

Färgkodad PH-skala
Färgkodad PH-skala

Det röda till gula området på skalan räknas som sura värden. Värden på den gröna delen av skalan är neutrala. PH-värden på den blå delen är basiska.

Laktobakterier
De hjälper till att skydda slidan på flera olika sätt och lever i symbios med kroppen. Laktobakterier producerar ämnen som verkar mot bakterier och mikroorganismer samt mjölksyra som bidrar till att hålla PH-värdet lågt. Mjölksyrabakterier uppfyller en annan viktig funktion. Tack vare att de finns upptar de ett utrymme som annars skulle kunna exploateras av potentiellt skadliga mikroorganismer som vissa typer av bakterier och svamp. När bakteriefloran rubbas ökar riskerna för att drabbas av infektioner och svampangrepp i slidan och underlivet.

PH-värdet kan variera
Det naturliga PH-värdet i slidan kan variera mellan olika individer. Det finns även skillnader för vad som är normala värden beroende på vilken del av livet man talar om.

  • För åren innan puberteten brukar normala PH-värden ligga runt 7,0
  • För kvinnor som passerat puberteten och befinner sig i den fertila delen av livet varierar de naturliga värden mellan 3,8 till 4,4
  • Under klimakteriet ökar PH-värdet, det normala variationen brukar ligga mellan 6,5 till 7,0 utan hormonbehandling
  • Om hormonbehandling sätts in brukar värdena ligga mellan 4,5 till 5,0

Viktiga variabler för PH-värden i slidan är östrogen,lactobaciller och glykogen. Laktobakterier trivs bäst i PH-värden runt 4 eller under. Vid svampinfektioner och bakteriella obalanser som vaginos är PH-värdena högre än normalt.