Återställa slidans bakterieflora

För att skydda slidan och slemhinnorna finns det skyddsmekanismer för att öka motståndskraften mot svampangrepp eller infektioner. Ett av de försvar som finns i slidan är en komplex mikroflora av bakterier som lever i symbios med kroppen på slemhinnorna. Sammansättnigen av de så kallade goda bakterierna som lever i slidan ökar kroppens skydd mot angrepp av svamp och externa bakterier som kan orsaka en infektion.

Bakteriefloran är inte samma under hela livet utan kan förändras av naturliga orsaker och kan skifta under olika faser av livet. En vanlig anledning som utlöser förändringar i bakteriebalansen är hormoner som östrogen och progesteron.

Vad är bakteriefloran för något
I slidans bakterieflora finns det många olika typer av bakterier. I normala fall domineras bakteriebalansen av laktobaciller. De kan alternativt kallas för mjölksyrabakterier. Det finns i normala fall även andra typer typer av bakterier i relativt låga koncentrationer.

Bland de bakterier som inte sorterar under kategorien laktobakterier finns det ett par olika sorter som potentiellt ge upphov till besvär eller även kallat patogener. Många av de potentiellt patogena bakterierna räknas till gruppen anaeroba bakterier. Två vanliga varianter är mykoplasma och gardnerella vaginalis.

Bakteriefloran kan ändras
När bakteriefloran in slidan rubbas beror det i de flesta fall på en snabb tillväxt av anaeroba mikroorganismer som trycker tillbaka den normala balansen som domineras av mjölksyrabakterier. Koncentrationen av anaeroba mikroorganismer kan vara upp till 10 000 gånger högre än normalt.

När balansen rubbas visar det sig ofta genom illaluktande flytningar som kan anta en gråvit eller en grågul nyans. Klåda är ett relativt vanligt symtom. En förändrad bakteriebalans kan även leda till ökad sårbarhet för svampinfektioner eller infektioner från externa bakterier.

Behandling
Det går att återställa balansen mellan de olika typerna av bakterierna i slidan. En effektiv och skonsam metod är att använda surgörande medel som innehåller laktobakterier. De appliceras som gel eller krämer. Medel med laktobakterier tillför lactobaciller och stimulerar tillväxten av dem för att återställa slidan bakterieflora till den normala.

Återställning av balansen tar bort symtom och besvär som följer med bakteriella obalanser och ger tillbaka slidans naturliga skydd mot svampangrepp och bakterieinfektioner.