Slidkatarr (vaginos, vaginit)

—- Översikt över medicin & behandling mot slidkatarr—-


Flagyl

Yes intimtvätt™
Receptbelagt läkemedel: Ja Nej
Huvudsubstans: Metronidazole Lactobacillus
Tillverkare: Almus Yes yes yes
Applicering: Tab.400 mg Tvål
Mot bakteriell vaginos: Ja Nej
Mot slidkatarr: Ja Nej
Tar bort flytningar: Ja Preventiv
Kan användas av män: Nej Nej
Formulering: Tablett Gel/tvål
Minskar smittorisk: Ja Ja
Behandlingstid (ca): ca 7/dgr Preventiv
Metod för behandling: Oral Vaginal

*) Priset inkluderar läkarbesök online och frakt

Sammanfattning av behandling mot bakteriell slidkatarr och flytningar:
Flagyl – Yes intimtvätt

Flagyl (Metronidazole)
Flagyl är ett snabbverkande antibiotium som fungerar effektivt mot slidkatarr med indikationer såsom illaluktande flytningar. Även en del andra anaeroba bakteriella infektioner i slidan kan behandlas med läkemedlet. Falgyl är även verksamt mot protozoer och encelliga parasiter. En kur på 5-7 dagar om 500 mg/1-2 tabl./dag tar död på bakterierna och flytningar samt övriga symtom bör helt upphöra. Flagyl kan du få utskrivet vi din onlineläkare, se länken ovan. För mer information samt jämförelse av olika nätapotek.

Yes intimtvätt är inte ett läkemedel utan en slags tvål särskilt framtagen för att förebygga svamp i underliv och se till att dina slemhinnor behåller sitt rätta p-h värde. Tvålen ger en fräsch naturlig doft och är utmärkt för att minska obehagliga dofter. Yes intimtvätt fyller sin funktion, dock utan egenskaper som direkt botar svampinfektioner. Ett val för dig som vill vara försiktig med slemhinnor samt förebygga mot besvär med svamp eller illaluktande flytningar.
Betyg:[rating=4] (Bedöms som förebyggande)

Line2

Slidkatarr kan syfta till många olika typer av besvär i underlivet. Två vanliga åkommor som begreppet används för är vaginos samt vaginit. Den sistnämnda åkomman brukar i vanliga fall innefatta infektioner i slidan. De två tillstånden har även alternativa namn. Vaginos kan även kallas för bakteriell vaginos. Vaginit kallas även för vulvovaginit. Båda har en viss likhet med varandra. Slidkatarr är en aningen slarvig benämning på de två typerna av besvär i underlivet.

En trolig orsak att katarr används för att beskriva fler än en åkomma är att ordet är ett gammalt ord med grekisk ursprung som betyder att flyta. Slidkatarr används som ett samlingsbegrepp för olika infektioner eller inflammationer i underlivets slemhinnor. Symtom på besvär av denna natur visar sig bland annat som ökad utsöndring av sekret eller vätskor från underlivet.

Vad är slidkatarr?
Som nämnt innan kan begreppet användas för minst två olika tillstånd. Båda har likheter och skillnader. De två varianterna är kanske de mest vanligt förekommande orsakerna till besvär i underlivet för kvinnor.

Vaginit
Kallas även för vulvovaginit, åkomman kan beskrivas som en infektion i slidan. Även begreppet vaginit används för är ett fler än ett tillstånd eftersom det kan finnas fler ett skäl till att drabbas av en infektion i underlivet.

Två vanliga orsaker för infektion är svamp eller bakterier. Vidare när det rör sig om en infektion av bakterier kan det röra sig om en infektion som kommer från utifrån eller en konsekvens av förändrad bakterieflora i slidan. Den sistnämnda orsaken är aningen omdebatterad ifall detta kan räknas som en infektion av bakterier eller inte.

Infektion av svamp i slidan kan kallas för många alternativa namn. Ett par av dem är candidavaginit, vulvovaginal candidos eller svampinfektion i slidan. Orsaken till att svampinfektioner uppstår är i många fall att på grund av förändringar i slidans bakteriebalans bildas stora mängder jästsvamp.

Candidavaginit är en ofarlig och en mycket vanlig typ av infektion. Svamp trivs bäst i en alkalisk miljö, eller med andra ord den behöver ett högt PH-värde i slidan för att växa snabbt. Detta liknar de förutsättningar som bakteriell vaginos har behov av. Eftersom båda åkommor uppträder under liknande förutsättningar drabbas man mycket sällan av svampinfektioner och bakteriell vaginos samtidigt.

Symtomen är bekanta för många kvinnor. Ett par tecken på candidavaginit är:

 • Gryniga vitaktiga flytningar
 • Klåda i och runt slidan
 • Irriterade slemhinnor som kan anta en lätt rodnad
 • Det kan förekomma smärta vid samlag
 • Flytningar ändrar i normala fall inte doft,
  men kan anta en lätt syrlig lukt eller en
  doft som påminner om gamla gymnastikkläder

Alla kvinnor kan få candidavaginit, men det är större risk att drabbas under graviditet eller när immunförsvaret är försvagat. Även kvinnor som har diabetes drabbas oftare av svampinfektioner.

Vaginit eller infektioner i slidan kan orsakas av bakterier. Det kan vara utomstående bakterier som kommit in och infekterar sidan.

Ett exempel på en infektion av denna sort är trichomonasinfektion eller även kallat Trichomonas vaginalis. Det är en sexuellt överförbar infektion som är relativt ovanlig i Sverige men är vanligare i andra delar av världen. Den kan överföras på icke-sexuell väg via toaletter, handdukar och från pooler. Risken att smittas från andra källor än sexuell överföring är dock relativt liten då bakterien bara kan överleva ett dygn utanför kroppen. Trichomonasinfektion kan även drabba män.

Symtom visar sig som:

 • Klåda i underlivet
 • Rikliga illaluktande flytningar som kan anta gula till gröna nyanser
 • Flytningar kan vara skummande
 • Slemhinnorna i slidan är ofta röda och svullna samt det kan förekomma små blödningar i slemhinnor

Andra mindre vanliga källor för bakterieinfektion i slidan är mycoplasma, herpes, campylobacter, gonorré och klamydia.

Vaginos
Åkomman kallas även bakteriell vaginos har liknande effekter och symtom som vaginit men kan inte sägas vara en infektion. Den största skillnaden mellan vaginos och vaginit består av att tillståndet är mer en förändring av bakteriefloran i underlivets slemhinnor och inte en infektion av en extern bakterie.

Det som orsakar vaginos är att balansen i slidans bakterieflora rubbas. När detta händer kan vissa bakterier som finns naturligt i slidan få väldigt goda möjligheter till att öka snabbt i antal. ifall detta sker ger det upphov till besvär och symtom. Den bakterie som oftast orsakar besvären är Gardnerella vaginalis men det finns även andra bakterier som kan ge upphov till problem.

Gardnerella vaginalis i förstoring
Gardnerella vaginalis i förstoring

I samband med att en typ av bakterie växer i antal minskar den normala floran av laktobaciller. Det är omdebatterat om bakteriell vaginos ska räknas som en infektionssjukdom eller om det är en förändrad bakteriell ekologi i slidan. Åkomman är ofarlig och läker med tiden ut av sig själv.

Bakteriell vaginos visar tydliga symtom:

 • Det symtom som är lättast att märka är illaluktande flytningar
 • Flytningar är ofta gråvita eller grågula
 • Doften kan påminna om rutten fisk

Andra tecken som kan visa sig är klåda och sveda runt slidöppningen. Vid mätning är det vaginala PH-värdet ska resultatet vara över 4,5.

Det är en vanlig åkomma och det uppskattas att mellan 10-20% av alla kvinnor som är sexuellt aktiva drabbas någon gång. Åkomman är ofarlig och ger inga skadliga effekter för hälsan, men en potentiellt negativ effekt av förändrad bakteriebalans är sämre skydd mot infektioner.

Hur botar man slidkatarr?
Slidkatarr används för fler än en åkomman. Behandling är olika beroende på om man det gäller candidavaginit, infektioner av bakterier eller bakteriell vaginos.

Vaginos och candidavaginit är ofarliga tillstånd som sett på grund av hälsoskäl inte behöver behandlas. Det främsta skälet för att aktivt behandla åkommorna är för att ta bort de besvär och symtom som de orsakar. Obehag som klåda, illaluktande flytningar samt smärta vid samlag är för de flesta de symtom som upplevs mest störande. Både bakteriell vaginos och vulvovaginal candidos är lätta att kurera och det finns effektiva medel mot dem.

Behandla Candidavaginit
Vulovaginal candidos eller svampinfektioner kan behandlas med effektiva receptfria medel. En behandling räcker i de flesta fall. Medlen appliceras lokalt och finns som krämer, salvor och slidpiller. Det är bra att kombinera slidpiller och krämer eftersom det är vanligt att både slidan och vulvan är påverkade av infektionen.

Kurer mot candidavaginit är ofta baserade på ämnen som dödar svampen. De kanske mest använda substansenrna är varianter av azoler som ekonazol, klotrimazol samt mikonazol. Om svampinfektionen inte försvinner efter två behandlingar är det en bra ide att konsultera läkare för vård och hjälp.

Behandla Vaginos
Bakteriell vaginos kan kureras på olika sätt. Det går att använda antibiotikakurer eller surgörande medel som lactobakterier. Antibiotika dödar bakterier som har exploderat i antal eller hämma tillväxten av dem. Receptfria surgörande medel eller även kallat laktobakterier åteställer bakteriebalansen i slidan och stimulerar de naturligt förekommande laktobakterierna. Läkemedlets formulering finns som gel eller krämer. Kurer med laktobakterier eller som de även kallas surgörande medel är effektiva på att ta bort den dåliga lukten från flytningar.

När man behandlar vaginos med antibiotika kan det leda till en ökad sårbarhet för candidavaginit. Även om en antibiotikakur kan ta bort bakteriell vaginos är risken stor att den kommer tillbaka inom en månad. På grund av detta är det en god ide att pröva först med surgörande medel som laktobakterier först. Om antibiotika är nödvändigt är det en god ide att använda surgörande medel efter en antibiotikabehandling för att bygga upp den naturliga bakteriefloran i slidan igen.

Behandling av andra typer av slidkatarr
Om symtom eller besvär tros härstamma från könssjukdomar eller trichomonasinfektion bör man kontakta läkare för utformning av en lämplig behandling. Denna sort av infektioner kureras i vanliga fall med antibiotika.